Vakmanschap is meesterschap!
Home » Restauratie

Restauratie

Restauratie

Restauratiewerkzaamheden doen wij met name aan schoorstenen, gevels, muren en overal waar restauratie van het metselwerk of  voegwerk nodig is. Mocht u restauratiewerkzaamheden willen laten verrichten dan kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.

Hieronder vindt u uitgebreide informatie over restauratiewerkzaamheden aan een schoorsteen omdat dit veel voorkomt. Tevens geven wij deze informatie om veelgestelde vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Schoorsteeninspectie

Laat uw schoorsteen tijdig aan de buitenzijde inspecteren om onaangename verrassingen te voorkomen. Veel voorkomende gebreken die wij tegenkomen bij een inspectie zijn o.a.:

 • Voegen die door weersinvloeden zoals regen en vorst zijn beschadigd of door ouderdom zijn los geraakt wat lekkage of losrakende stenen tot gevolg kan hebben;
 • (Gedeeltelijk) los zittende stenen;
 • Lood dat door storm en wind is afgescheurd of los geraakt uit de voegen;
 • Scheuren in een gecementeerde bovenplaat van de schoorsteen.

 

Schoorsteenrenovatie

Oude schoorstenen hebben vaak voegen die aan het verzanden zijn (voegen worden poreus) hetgeen lekkage tot gevolg kan hebben. Het is daarom ook levensgevaarlijk om een gaskachel of haard aan te sluiten op een bestaand rookkanaal dat lange tijd niet is gebruikt of gecontroleerd. Door de verzanding van de voegen kan terugslag van de rook optreden met een groot risico op koolmonoxidevergiftiging.

De buitenkant van de schoorsteen kan vaak nog prima gerenoveerd worden door deze opnieuw te voegen. Bij hakken of uitbreken van de voegen komt het nogal eens voor dat er behoorlijke schade wordt aangericht aan het metselwerk van de schoorsteen door de krachten die hierdoor op de schoorsteen worden uitgeoefend. Om dit te voorkomen maken wij uitsluitend gebruik van de nieuwste technieken en zullen wij met diamant de voegen uitfrezen. Bij het frezen wordt nauwelijks kracht uitgeoefend op het metselwerk van de schoorsteen waardoor het risico op scheuren of losraken van de stenen tot een minimum wordt gereduceerd. Eventuele los zittende stenen kunnen over het algemeen weer opnieuw vast gemetseld worden. Na het opnieuw voegen van uw schoorsteen kan uw gerenoveerde schoorsteen weer vele jaren mee.

Ook de bovenplaat van uw schoorsteen zal in veel gevallen toe zijn aan renovatie. De meeste oude schoorstenen hebben een gecementeerde bovenplaat die door weersinvloeden zoals vocht en vorst na een aantal jaren scheuren gaat vertonen.

De behandeling bestaat uit:

 • Inspectie en vervolgens overleg met de klant;
 • Steiger zetten en of hoogwerker plaatsen;
 • Uithakken of slijpen van de oude voegen en de beschadigde stenen;
 • Reinigen van de schoorsteen door middel van stoom,-cleaning;
 • Nieuw lood aanbrengen indien nodig;
 • Nieuwe stenen aanbrengen waar nodig en het geheel opnieuw voegen;
 • Op de gecementeerde bovenplaat vloeibaar rubber plaatsen voor langere levensduur van de kop van de schoorsteen;
 • Dakgoten leeg halen ter hoogte van de schoorsteen;
 • Steiger demonteren en of hoogwerken afvoeren;
 • Afvoer puin en opruimen andere materialen.

 

Verder voeren wij ook veel en diverse lintvoegbewapening, renovatiespouwankers en lateifunctie uit. Ons bedrijf is daarvoor erkend en gecertificeerd. Door op de hiervoor aangegeven linken te klikken krijgt u filmpjes te zien hoe dat dit er in de praktijk aan toe gaat.

 

Hieronder ziet u een aantal foto’s van restauratiewerkzaamheden die door De Gouden Troffel zijn uitgevoerd.